Sömmerskornas villkor

Våra sömmerskor kommer från svåra förhållanden och har varit utsatta för prostitution eller trafficking. De kan väntas vara sköra, samtidigt som de ofta nog kan mötas med fördömande och misstänksamhet av det kringliggande samhället.

Det är därför vi behövs så väl.

Vi erbjuder dem arbete under utbildning. De lär sig hantverket samtidigt som de utför det. Produktionstakten är avpassad för kvinnornas situation. Vi betalar lön under utbildningen, vi står för mat och husrum och vi har personal som hjälper dem både i det praktiska och ger dem stöd.

Vi svarar för sjukvård och i de fall det finns barn med i bilden hoppas vi kunna erbjuda omsorg och skolgång för dem. När utbildningen är genomförd och de går vidare förser vi dem med startkapital.

Kommentera