Våra samarbetspartners

Vi vill rikta ett särskilt tack till Idéfabriken som har möjliggjort vårt projekt och bistått oss genom finansiering och med en hel del goda råd. Utan sådana krafter vore världen fattigare.

Idéfabriken är en liten drivbänk för goda idéer. Idéer som underlättar, förbättrar, underhåller och om möjligt gör världen till en lite bättre plats.  Vi arbetar med alla typer av goda idéer; in-house, som konsulter, som styrelseledamöter, som investerare eller pro-bono.  Om en idé är riktigt god i sin helhet så är den inte bara affärsmässig utan dessutom minst hållbar – och allra helst överskottsdesignad, dvs den lämnar totalt sett tillbaka mer till samhälle och miljö än den tar ut.

Kommentera