Organisationen

Milvea AB är ett litet företag etablerat 2012 som drivs av önskan att konkret förändra livet till det bättre för en annan människa. Vår själ är socialt ansvarstagande.

Mikael Lestander är intiativtagare och eldsjälen bakom projektet och har det övergripande ansvaret. Just nu ligger fokus på att slipa kvalitet och att finna rätt leverantörer av tyger, men också bereda mark för kommande försäljning.

Vi har vår egen designer och mönsterkonstruktör för att säkerställa att plaggen är anpassade för den svenska marknaden, liksom vi har administrativt stöd av auktoriserad revisor.

I Nepal där produktionen bedrivs finns Bimal Osti, vars familj också driver ett barnhem, som projektledare. Vi har en produktionsledare som också svarar för utbildningen av sömmerskorna med erfarenhet från branschen.

Sist men inte minst har vi sedan våren 2013 tre unga kvinnor som alla varit utsatta för trafficking men som nu utbildas hos oss. För närvarande tillverkar de t-shirts, men när färdigheten utvecklas kommer de att ges allt bredare uppgifter.

Om det bär sig och vi kan fortsätta verksamheten så kommer vi i ett första steg utöka till 15 kvinnor och därmed utökad kapacitet. Och viktigare; vi hjälper fler.

Kommentera