Jordbävning i Nepal

Den 25:e april 2015 så drabbades Nepal av en kraftig jorbävning som har fått förödande konsekvenser.

Det drabbade också Milvea och vår produktion i Nepal, då den byggnad där vi har vår verksamhet har skadats allvarligt. För närvarande kan vi alltså inte fortsätta tillverka landets schysstaste kläder.

Så vitt vi vet har dock ingen av våra sömmerskor skadats i samband med jordbävningen, men det är inte heller helt enkelt att få korrekt information.

This entry was posted in Övrigt. Bookmark the permalink.

Kommentera