Halvårsrapport från Hoppfabriken!

Bimal OstiVi har publicerat en artikel som vår projektledare i Nepal, Bimal Osti har skrivit som berättar om hur uppstarten av Milvea Changes Nepal har gått till.

Det är motgångar, besvärligheter men också mycket glädje och hopp – för så här långt känns projektet som en framgång.

Vi har byggt en en organisation och vi har sett att det fungerar – vi skapar helt nya chanser på arbetsmarknaden! Vi bygger ett avstånd till förtvivlan och rädsla. Vi ger hopp och glädje.

Det hoppas vi fortsätta med!

This entry was posted in CSR, Etiska kläder, Hopp, rättvisa kläder, Trafficking. Bookmark the permalink.

Kommentera